JOJO的奇妙冒險 迪奧:無駄無駄無駄!

作者: 低調之神 標籤: JOJO的奇妙冒險 [編輯]
Pv: 5529
             ◢   ▆▅ ▲   ▼   ∥    ▼       '◢   ▼  ▎    ▼  
    ▼          ▎    ▼           ∥   ▼            ▊∕     ◢   
   ◢  ▼    ▼   ▍             ▼  ║  ▼     ▲     ▊   ▼        
 ▼ ▼    ▼      ▲ ▼      | ▼     ▲         ▉        
  ▃ ▼       ▊      ◥▼      ▼        ▲      ▊   ◢ ▄▅ ▼ 
  ▆▅▆▼ ▼  ◥           ╲  ╱            ◢   ▄▄▃▂ 
    -──   ▼   ◥           |               ◢ ◢▃▆▆▇▄▂▁ 
▅▄▆  ▼ ▇▄▼  ▲   ._    ∕ ﹨    _.    ▄       ▆▄    ◢
  ◥ ◥ ▲        ▲   ▲  /∕ \﹨﹀    ◢              ◢  
    ◥          ◥  ◥          //|  \﹨\   ▊                ◢    
╲   ▲◥         ●        ◢√   ▇▆▅     ●              
  ╲ ╲              ▅▃ ◢﹀     ▼    ▂ ▊                ╱  
    ﹀╲╲▆▃▅▂ ▂▃▄▼ ╲  入   /﹨  /—-╱╱          ▂▅─︸ ╱   
 ≡≡≧ ╲≡≧◥            ﹀  ﹀  ﹀< >' ▄▂  -— ▆▅▄▄≦≡ ╱≦≡  
  ≡≡     ◥▆︷──   ︷──    ◥  ︳ ──︸          ▅▄▂  ≡≡   
   ╱         〓       ≡≡≧     ▋  ︳       ≦≡﹦           〓          
 ◢            ▼       ≡≡╱      ▋  ︳        ◥≡≡           ▼       ﹨  
 ▼                 ≡ ╱ ▼      ▋  ︳           ◥ ──               \  
 ▲             ▼  ≡╱      ▋ ∥               ◥︾    ▼            
  ▼           ╱       ▲  ▋ ∥             ╲  ◥   ▼            ◆ 
                  ▼        ◥    |∥             ╲   ◆ ◢            
   ▎                       ||||    ◢      ╲  ╲╲         ▲ 
▼                             ▼ \||/              ╲          ◢▲  
--
         ▼     ▼     \∥                   ▲      ▼   ▼ ▼               
 ▆▅▆▼        ▼    \∥     ▼         ▲             ▼ ▼       ▼    _  
                  ▼   \║    ▼         ▲               ▼ ▼     ▼  _╱   
                   ▼   ║   ▼                 ▼       ◥ ▼   ▼ ╱    
                    ▼  |  ▼        ▲           ◢       ▼ ▃▅▇   
       ▲              ▼                    ▼         ◢ ▼    ▂▃▅ 
        ▲            ◢                    ▼       ◢ ▁▄◥   ▆▄▃▂ 
       ▲                                  ◢      ◢ ◢  ▇▆▆▅▃▂▆▇
      ▲                       ︿︿      ▼       ◢                ◆◢
  ◥        ∕∕/ /∥\﹨﹨﹀    ▼    ▼      ◢                 ▲ 
    ◥            /    ∥    \           ▼     ◢                  ▲  
    ▼ ▼      ∕    ║▲   ╲       ▼      ◢ ◢                   ∕ 
       ▼               ︳▲          ▼   ◢ ◢     ●             ▲  ︿︿
        ▼           ▲       ◥   ▼   ◢                    ◢ ╱   
 ◥      ▼   ▼∕ ∕  ▊▎▲ ﹀  \ ◥                      ◢        
   ◥   ▼   ∕ ∕   ▋▍ ▲    ∠  ◥ ▲                   ◢          
     ◥▼            ◤ /﹨◥▊         ︿︿▲            ▃▅▃▆ ︿︿         
        ╲      ╲   〈 〉 ◥ ︸ ﹀     ╱ ▇▆▅▆  ▆▄▂︿︿ ︷—︸╴︷
▅▇   ︿︿  ╲      〈     >   ▅▃▂                           ▆    <╴︷
                 ︿︿▃▄  ╲\╱   ◢◤▔   _╴︷—                    ★         
         _╴╴╱██▊   ﹨    ▄▇▆▅▃—︸ ̄︸—︷         ─═    
      _╴╴╱ ███▉    \  ████◣ ﹀ ̄︸             ─═     
      -──   █████    ﹨   █████◣ ╲ ︷               ▼            
--
        ▼ ▼                       ▲                ∥    ▼         ▲     
   ▂▄▆▼ ▼           ◥        ▲           ║   ◢        ◢       
    ▆▇  ▼   ▼               ▲          | ◢        ◢         
  ═─︿︿       〓                              ◥           ▲        
       ▂▄  ▂        ▼                                          ◢ 
    ◢▂▃▄▃▂          ▼  ︿︿          ║        ︿︿         ◢ ◢
  ◥           ◥   ◥       ▼  ∕ ∕/ ∥\﹨﹨﹀        ◢   
    ◥▼             ◥    ◥     ▼             /   ▎            ▼   
   ﹨▼                     ◥ ▼            ◤  ▍           ▼  
    \ ▼            ●       ▲ ▆▃▂           ▲           ▼ ▼   ◢
     ╲▲◥                  ◥ ▲          ◢     ▋        ◥   ◢  
 ◥▃▄   ◥                        ◢  ∕▲ \   ▼         ◢    
      ◥  ◥ ▆▄▂                                   ▼  ▼  ▄      
╲╲╲╲◥╲    ◥          ◥◆               /﹨ ◥        ▼         
 ╲╲╲╲ ◥ ╲ ╲             ╲  ╲    ╲  ∕\/﹨  ╱  ╲╱           
  ╱        ◥▆                           ╲▄   ︿   ︿  ▃▄  ╲    ▆▄▂ 
            ◥            _  ̄︸──   ▄▇/   ︳  \◢◤▔▔   ╲         
  ▏           ◥             ̄ ̄︸﹀  ████╲  ︳╱▂▃▅▄  ──══   
▎             ▼           ̄╲_╱   █████   ∥   ████◣ ▅▃        
▍             ★           ̄╱  ████▉   ║   █████───═   
▍                ▼ ╴_ ──╱    █████▊   |   ██████◣─═   
▲ ▼              ▼    ̄ ̄     ◢█████▋   ║ ███████◣──═ 
 ▲ ▼              ▼    ▼   ◢██████▌   ∥ ████████◣     
--
  ▅▃           ▼ ▲     ▍\▲   ▲  ▎   ◢  ▊ ▼             ◥  
   ▆▅▃▇▆▃    ▲ ▼   ▲ /▍ ◢    ▉  ◥         ▍   ◥
          ▆▄▄< ◥   / ▲ /▃▅▏   ▼          ▎     
       ▂▄▆▇       |  ▲ /         ▎    ▼    ▼ ▏     
     ▲             \  /  ╱▼    ▂▆ ▲  ◥▎  ▼   \     
    ▲        _.︿︿▊◢ \﹨\   ▼  ◥    ─═   ▍ ▼ \  ╱
   ▲    ▃▂'   ▼  '▄◥ ﹨\▲ ▃▃▅        ★ ﹀ \
        ◢    ◥▃▂  ▼    ﹨≦︸<◆    O≡≡◥     ▲  /
             ◢▼◢  ▊  \╱ ︿▲◥"   ▇▇▇≦≡=    ◢    ★  
  ▼◢       ◢ ◢    ╱     《≧                         //
  ◢                ◢       ≦≡                        ∕ 
               ▎ ◢      ◥    /  ﹦                         ◢
                  ◢  ◢        ◥╱                            /∕▼ 
               ▎ ◢      ▂    ◥╱◥                 ◢           //
                    ◥   ▆▄/      ◥             ▼             
                    ◢▄          ◥          ▼              /▄▆ 
  JOJO的             ◆ ▼            ◥       ▼                 ▼  
  奇妙冒險  迪奧DIO      ▼               ◥    ▼                
                          ︿︿                ◥ ▼                      ◢   
  猴子哪會贏得過人類...    \▂ ▆▅▄▂       ▼ ▲                   ˙˙˙  
                             ◤            ▼ ▲                        
  對我迪奧來說你就是猴子!  ▂▄▅▆        ▼ ▲                  /▼    
                              ▆▅▅▅     ▼ ▲                  /▼    /

可至PTT的BBSmovie板、C_Chat板、JOJO板搜尋該篇動畫版本文章。

建立日期: 2016-03-23 最後修改: 2024-05-28