JOJO的奇妙冒險 空條承太郎&白金之星

作者: 低調之神 標籤: JOJO的奇妙冒險 [編輯]
Pv: 5459
                   \#_ _≧ ≡  ◥ ▄▄▄▃▂▂▃▅▇  ◢=
  JoJoQ           \╲ ▁▂▄ ◣         —  >    
  空條承太郎     ▂▃╴_▁▂▃▃▃▄█        _︿︿ ﹨    ﹙    -
 ▄▅▄▃▂▁     ▂▃▆▇     ≡=═   ◤ ╱  _ 〕﹚         白金之星
  ,﹑    _ ◢        _ )         ▁▁▁▂▂▂▃▄▆     ★☆Star
 ▃▅▆ _ ̄ ◢       ﹎﹏▁▂▃▅▇▇ ◢      ▂▄▄▆ ▊     Platinum
  ▅▅▄▂▄▅▆▇           ▄   ∕  ◢  
   ◢    ▁▂▃▄▅▆▇◥   ▼  ▄   ◤     ▆▃
 ▼                  》\◣   ▼◢▲ ▉       
 ▲                  ︸'▼  ≦◥▆▅▆▲    ▊ ▆▄▂    
 /                     ╓═=≦≡#|  ◥〝≡≧    ▲    |▋   ╲      
-—▄▅▅▄             ▼ |    ≧=  ║  ◥  ▆▅▃ ▲  ▼ /◤   ╲   \ 
〃"       ▋        ▂▅\﹨     \  ∥ |   \      ▼      ̄\◥     ◥ ╲ \  
    ▁▂▊   ▄▅  _\ \           ║   ∥     |    ▼   \▲  ╲  /   ∥ 
 ▆▇▆▅      ╴— ﹨﹨     ╰ ∥  ∕      /          \▲ ﹨  ∥ 
 ̄︸︸——-\       —      ﹨﹨     ◥▅▃       ∕   ▼       ▲  ◤  ∥ 
≡=-_       ﹨_— ̄         \ \           ◢       /   ▼     ∕  ▲    ∥  
≡ ▁▂▂▃  ﹨—-﹑         \     ◣          /  ▼     ∕\  ▲  ║  
—︷︷╴ ◣ ﹞         |  ▔▔▄▃      ∕ ▼      /   ▼         |  
 ▂▄  ̄︸、|   〕      _╱\▼  ◥▇\\\\◆    ▼          ▼        ︳  
   ,=≡     γ ̄     _╱   /▎ ▼   ▆▇_/  ▼          ▼        |   
 _   '▂▃▄   \   ╴╱   ▍  ▼  ▆▇     /▼  ∕      ▼     ︳   
≡﹦   ▇▆▅ ∕ ╱▂▂▄▼  ▲     /▼  ▲      ▼        ∥   
--
                   \#_ _≧ '◤ |          ◢◥ \
                   \╲ ▁▂▄▅—-▂▄▅▆▇  /》\ ◥
                 ▂▃╴_▁▂▃▃▃▄▄▃▄▄▅▅▅▆
 ▄▅▄▃▂▁     ▂▃▆▇     ≡=═           ▂▄▆ ◢▂▄
  ,﹑    _ ◢        _ )        ▂▄▆     ▁▃  
 ▃▅▆ _ ̄ ◢       ﹎﹏▁▂▃▅▇    ▂▄▆¥ \
  ▅▅▄▂▄▅▆▇           〃""▃▆ ▂   
   ◢    ▁▂▃▄▅▆▇◥    ▼   ▼ 
 ▼                  》\◣  / <    /
 ▲                  ︸'▼   ▄▂-︸   ◢█ ▂▃▄▃▂
 /                     ╓═=≦≡#| |#≡≧=═╖█▊      
-—▄▅▅▄             ▼ |    ≧=  ║ ║   =≡≦   ∥ ▲_︷—︷_ 
〃"       ▋        ▂▅\﹨     \  ∥ ∥  ∕ ︾    / /▆▄▆▃     
    ▁▂▊   ▄▅  _\ \                       ∕ ▁▂▃▂ ◥ ◢  
 ▆▇▆▅      ╴— ﹨﹨     ╰ ╯◤        ▄▆▆▲   
 ̄︸︸——-\       —      ﹨﹨     ◥          /  /◢  ﹨ ▼    
≡=-_       ﹨_— ̄         \ \        ▆              ▆      ﹨      
≡ ▁▂▂▃  ﹨—-﹑         \      ▂         ◢/ |      
—︷︷╴ ◣ ﹞         |  ▔▔ ▔▔▔    ◤        /▼     
 ▂▄  ̄︸、|   〕      _╱\▼  ◥▇             ◢ \▼    
   ,=≡     γ ̄     _╱   /▎ ▼   ▼       ◢ ▉       \   
 _   '▂▃▄   \   ╴╱   ▍  ▼  /        ▼  ▍        ▲ \ \▲    ▼ 
≡﹦   ▇▆▅ ∕ ╱▂▂▄▼  ▲       ▼ ◢ ▉            ▲ \ \▲  ▼  
--
         ◥   ▇▅▃▂▂▃▄▄◢   ◥ ▄▄▄▃▂▂▃▅▇  ◢=
             ﹨                /◢◣◣         —  >    
                 /        \       | ██        _︿︿ ﹨    ﹙    -
              ▃ \     _ _ ╴\◥◤◤ ╱  _ 〕﹚      
             ▆▄▃▂▂▂▁▁  _ ▁▁▁▂▂▂▃▄▆
                ▆▄▂         ▇▇▇ ◢      ▂▄▄▆ 
            ▊ ▂▁  ﹨ ◣        ∕  ◢  
         ╱    ▄  ▼     ▼  ▄   ◤     ▆▃
        /   ▉ \▼   ▼◢▲ ▉       
                \▆▅▆◥ ≦◥▆▅▆▲    ▊ ▆▄▂    
      ╲     ☆   ≦≡〞◢   ◥〝≡≧    ▲    |▋   ╲      
    ◥    ▼  ▲ ▃▅▆  ◥  ◥  ▆▅▃ ▲  ▼ /◤   ╲   \ 
      ◥  ◢/ ̄     ▼     /   | |   \      ▼      ̄\◥     ◥ ╲ \  
    \_  ︳﹨ /   ▼   |     ∥   ║ ║   ∥     |    ▼   \▲  ╲  /   ∥ 
∥  \  \/         \      ﹨  ∥ ∥  ∕      /          \▲ ﹨  ∥ 
  | ∕╲  ▲       ▼  ﹨       ▅ ▅▃       ∕   ▼       ▲  ◤  ∥ 
  ▲ ﹨ / ▲  ﹨     ▼  \            ◢       /   ▼     ∕  ▲    ∥  
      ▲  ▼  /﹨     ▼ ﹨        ◥          /  ▼     ∕\  ▲  ║  
   ▼    ▲  ▼   \      ▼ \    ▃▄▄▄▄▃     ∕ ▼      /   ▼         |  
  ▼  ▲  ▼          ﹨   ////|\\\\◆    ▼          ▼        ︳  
   ▲  ▼          \  \ ▆▄▅▇ _/  ▼          ▼        |   
    ▲  ▼      ﹨  \   ▇▆▅▆▇     /▼  ∕      ▼     ︳   
   ▲  ▼      ▲  \  ◢▁▂▁    /▼  ▲      ▼        ∥   
-
◤             _ - — ︸  ▁▂▃ ◥ ◢ ◆     ︷-=≡(             ◥█
           ▲  ╱   ▂▄▆▇      ◥\       ∕ ◢  ▆▅▃  <      //    ▃▅█
             ╱▃▆▂▄▄▃▂      \     ∕◢           ▇▄     ﹨           
  ◢◣       ◢ ◢            ▇▄##◥    ##▂▃▅▅▆▇▆▄   ﹨▏    ◢█
  ◥◣    ▼    ▂▃▃▂     ∥   ∥                        ▎   ◢◤|
          ﹨▄▅         ▄ ﹨   \  ▄▆▂▄▅▅▄◥    ▼▏     ◥\
      ▲     \=▼       ●   |   /  ◥   ▼  ╱ \ 
    ∕   ▲  // ▼      ◢    ◣ \    ●      ▼   ◢ \  ◣ 
██◤    ▊   ▼ ▅▂▁▂》     \  ◢ ▼\\▄▃ ◥  ◥█◣
███◤      ▉    \\▄▅▆▇≧ \\    //▄▄▄▇/▼ \\  ◥   ◥◥
███◤_    ▏      ▼    ▁▃▄◢           ▄▂       ▼   ▍   ◥\      
 ◥█◤/   ▎               |        ◥  ﹨    ▄     ▋ ▏ ◥  \ 
   ▂▃▄ .▍         ▼      ﹨        ◥  |       ▼      ▍        ﹨
        \▍         \        ╲            ∕      ▼         ▍  ﹨   \
▄▅/◢◣  ▍         \                 /        /         ▎   ◣   ﹨
 /◢_    ▋       \               ◢           /       ▍   ▏ ◣█\    
/ ╱     ▋       ﹨                           /       ▎      ◥█|  
  ╱     ▊       ﹨         ▄▃▄▃▄         ∕       ▏  ◣█◤   ╲
 ∕    /∕▼          ﹨        / ' ' ' ' '\        ∕          █◣    ╲
 /    ▼ ◆ ▼      ﹨       /▃▂▂▂▂▃\       ∕      ▲  /╲   ▃
    ∕ ▼   ▼          ﹨      /▲          \      ∕     ▼    ◥ ╲  ╲
    \\▼   ▼    ▼     ﹨     ∕              |      ∕    ▼ ▲   ﹨  ◥  
    /▼ ▼            ﹨     /▲             |     ╱               ╲  ◥
    \  ∕▼       ▼    ╲    /██████\     ╱    ▼   ▲       ╲ ◥
               ▼   ╲    //◤    ▔▔   ﹨    ╱   ▼            ╲  
◥  ▼            ▼  ╲   ∕|               |\    ╱  ▼        ▲ ﹨   ╲ 
◥ ▼         \\   ▼  ╲  ﹨|               |﹨  ╱  ▼  //      ▲ ﹨   ╲  
▼          \﹨   ▼ ╲   \▅▂▁ ▁▂▅∕  ╱ ▼  /       ▲ ﹨    
  ◢           \﹨    ╲  ﹨           ∕  ╱   ∕/         ▲      
   ▲          ﹨\     ▼    ╲ ▅▃▂▃▅▆ ∕   ▼   /∕╱        ▼      
╲  ▲          ﹨\         /╲╴╴  ╴╴╱       /∕╱        ▼ ∕    
 ╲              ╲﹨\       / ╴╴ ̄ ̄╴\       /∕╱        ▼ ∕   ╱  
  /\ ▲           ﹨\       //    ̄ ̄ ̄﹨\      /∕╱        ▼ ∕   ╱◢ 
  ﹨╲▲           ﹨\       /          \▼       /∕╱               ∕
   \ ╲           ╲﹨\       |           |         /∕╱        ▲     
---
                                       \◥     \◥
                           ▂◢   \     ╱﹨     
                          //    ◆        ▆▅▆▇
                      /   |▂▄▆    /  ;          
                    _( ,        —  ﹨       ╲     
                  ╱ \/           ∕         //      
                ╱     /     <               ///      
                 |                \/\_﹨      //   ﹨   
                 \     /             \   ﹨           | ﹨ 
              >◆           ﹨       ﹨   ﹨          '  ﹨  ◥
              ▼       |  \  ﹨       ﹨   ﹨     ▂▃▄\   \
               ◢        \      ﹨       ﹨   ﹨  ▅▆▅/    
           \/  |  ╲ ﹨╲      ﹨       ﹨           ▲   ╱  
           ▼           ﹨        ╲      )     \              "     
            \          ﹨  ╲    ﹨  ╱ ▂▃ \▼                 
             \ _-=\     \   ╲    \      ▼ ▂▅ ▼  ▂— '
                        ﹨    ╲           ◢ 人      ▼ ◢   
                         ﹨      ▂ ▄   ∕ —︸▃▄▆ 
                  ▼        \     ╲     ◢  ◥ —        
                           ╲ ▼      ◢                 |
                     ▼ ▂▄    ◢       ▇▅▄▃ ▆▃ ◢
                      ◆     ︸︷◢                    ▅▄▆
                       ▆▃▄▄▃◢
---
                           /   \/   
                          \     /◆◥   /  ╲
                         ▇▆▆▇       <    \\  
                        ﹨_   /  |  >    ▇▄▂ |  |
                       ▲      \      /   —           
                      ▲      \\     ∕ ﹨          —-
                            \╲                     ▼    \
                     ∕     \\      ╱\∕  ╲        ╲  ||
                     |   ╱  \   ∕   ∕        ∕      ╱/
                 ∕  /      ﹨  ∕   ∕      )              ,
            ╱  ∕ ▃▃▂      ∕   \            /  |          
           ﹨   ﹨   ▅▄   ∕    ∕      ∕     /          ▼  |
          ▲  \    ▄      ∕    ∕      ∕    \  ^      ∕  //
         ▲                   ▂/       ∕                     
                            ∕▃▂  ╲ ∕     ∕    ∕    \_  ◢
         ▼          ▅▃▁◢▲     ∕    ╱     ∕  /\_  
          ▄▃ ╲ __    ∕         ∕   ∕      ∕  ╱   
            ▼    ▅▄▃— 人_      ◢        ╱ ╱    
           ▼  /  —  ﹨    ▆▄  ∕        ◢
            |       ◢   ▆       ◤ ╱       
             ▼ ▅▆ ▃▄▅▆            ╱  ▄    
               ▆▄▅                    ▅▃╱  ◥ ◥
                                             ▆▃▄▄▃
---

可至PTT的BBSmovie板、C_Chat板、JOJO板搜尋該篇動畫版本文章。

建立日期: 2016-02-22 最後修改: 2024-05-28